Odlingen

Om man jobbar med odling känns det självklart att man vill göra allt för att ta hand om natur och miljö så bra som möjligt, säger Caroline, den är ju en förutsättning för odlingen och för att vi ska kunna få fram bra tomater. På Brännan Trädgård är vi därför IP-Sigillcertifierade.

IP är en oberoende standard för certifiering av livsmedelssäkerhet och miljöansvar. Certifieringen sker under ackreditering, vilket innebär att certifikatet har en hög trovärdighet. Brännan Trädgård är certifierade enligt den högre Sigillnivån, vilket bland annat säkrar extra mervärden som går utöver gällande lagstiftning.

För miljöns och klimatets skull

Jobbar vi i huvudsak med biologisk bekämpning.

Recirkulerar vi allt bevattningsvatten, så att näringsämnen inte läcker ut i havet.

Kommer vi under 2015 att ställa om värmesystemet till biobränsle och bli så nära fossilfria som möjligt.

För ursprung och full spårbarhet

Har vi en märkning på våra produkter som gör att vi kan spåra varje enskild låda tomater tillbaka till oss.

För oberoende kontroll

Besöks vi av ett oberoende kontrollföretag minst vartannat år. Dessutom händer det att vi får slumpmässiga stickprovskontroller, allt för att du ska veta att det vi säger att vi gör, det gör vi!

svenskt-sigill